Sources: mertz to join Astralis

English

According to sources close to the team the danish AWPer Daniel ‘mertz’ Mertz is close to signing with Astralis’ CS:GO roster. ‘mertz’ is currently playing for Nordavind and has formerly represented both North and Heroic.

There has been some rumbling on the Danish scene that Tricked’s AWPer Philip “Lucky” Ewald would be a fan favourite to join Astralis and after Tricked resigned their former academy player Emil “jekuz1h” Gregersen from CEPTER BITSKINS.

The sources points their fingers towards ‘mertz’, though the sources couldn’t say if ‘mertz’ would replace a player or if Astralis would run a six man roster again.

According the sources Astralis’ CS:GO roster will consist of:

Lukas “gla1ve” Rossander
Emil “Magisk” Reif
Andreas “Xyp9x” Højsleth
Peter “dupreeh” Rasmussen
Lucas “Bubzkji” Andersen
Daniel “mertz” Mertz
Danny “zonic” Sørensen

Astralis chose not to comment.

Dansk

Ifølge kilder tæt på holdene er den danske AWPer Daniel “mertz” Mertz tæt på at tilslutte sig Astralis’ CS:GO roster. ‘mertz’ spiller nuværende for Nordavind og har tidligere repræsenteret North og Heroic.

Der har været spekuleringer på den danske scene at Tricked’s awper, Philip “Lucky” Ewald, ville være en fanfavorit til at joine holdet, og med Tricked’s signing af deres tidligere academy spiller Emil “jekuz1h” Gregersen fra CEPTER BITSKINS kunne man godt spekulere at det var Astralis som ‘Lucky’ ville tilslutte sig.

Her pejer kilderne mod ‘mertz’, dog uden svar på hvem han skulle erstatte på holdet eller om Astralis ville køre en seksmands roster igen.

Ifølge kilderne ender Astralis’ CS:GO roster til at hedde:

Lukas “gla1ve” Rossander
Emil “Magisk” Reif
Andreas “Xyp9x” Højsleth
Peter “dupreeh” Rasmussen
Lucas “Bubzkji” Andersen
Daniel “mertz” Mertz
Danny “zonic” Sørensen

Astralis valgte ikke at give en kommentar.

Aspiring esports journalist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store